Menu
Dr Jakub Grabowski

Dr Jakub Grabowski

  • Stanowisko: Doktor nauk ekonomicznych

dr Jakub Grabowski – doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu analiz i strategii dla sektora publicznego. Zaangażowany we współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania strategii rozwojowych turystyki i produktu turystycznego. Od 2012 roku zawodowo związany z branżą badawczą. Autor lub współautor kilkudziesięciu artykułów, książek i opracowań, w tym poświęconych tematyce wizerunku miejsc. Swoje analizy łączy z doświadczeniami w pracy w sektorze komercyjnym, dzięki czemu stara się nadać wnioskom i rekomendacjom praktyczny wymiar.

O czym będę mówił?

Czy Łódzkie Promuje Łódzkie? Jak miasta i powiaty w Regionie Łódzkim komunikują się z otoczeniem? Czy identyfikują się z marką Promuje Łódzkie oraz jak ją wykorzystują w swojej promocji? W jaki sposób JST w Regionie Łódzkim budują swój wizerunek i czy mają na siebie pomysł? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć prezentując wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby Forum Promocji wzbogacając je o dobre przykłady z zakresu marketingu terytorialnego.