Menu
Małgorzata Walczak-Gomuła

Małgorzata Walczak-Gomuła

  • Stanowisko: Prezes
  • Miejsce pracy: ASM

Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes Zarządu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska oraz International Project Management Association.

Od 2001 roku zawodowo związana z centrum badawczo-rozwojowym ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, specjalizującym się w badaniach i analizach rynkowych. W tym czasie koordynowała wiele projektów badawczych związanych z rynkiem inwestycyjno-budowlanym, rynkiem pracy oraz projektów społecznych. Laureatka Nagrody Laury Buildera w 2014 roku. Autorka i współautorka publikacji z zakresu analiz gospodarczych oraz badań socjologicznych.

O czym będę mówiła?

Czy Łódzkie Promuje Łódzkie? Jak miasta i powiaty w Regionie Łódzkim komunikują się z otoczeniem? Czy identyfikują się z marką Promuje Łódzkie oraz jak ją wykorzystują w swojej promocji? W jaki sposób JST w Regionie Łódzkim budują swój wizerunek i czy mają na siebie pomysł? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć prezentując wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby Forum Promocji wzbogacając je o dobre przykłady z zakresu marketingu terytorialnego.